Νέα

Ο πολιτιστικός τουρισμός πρωταγωνιστεί στην διεθνή προώθηση και προβολή της Ελλάδας ως κορυφαίου παγκόσμιου προορισμού 365 ημέρες το χρόνο.
Η εφαρμογή του σχεδιασμού για τον πολιτιστικό τουρισμό, που πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια προώθηση και προβολή της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού για τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο, παρουσιάστηκε στην ημερίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον τουρισμό και τον πολιτισμό.
Το Υπουργείο Τουρισμού ενίσχυσε τη συνεργασία του με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού όπως επίσης και με τον ΟΟΣΑ και στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται η παράδοση και ο ελληνικός πολιτισμός. Η Ελλάδα ανέλαβε τη διοργάνωση διεθνών δράσεων του ΠΟΤ για τον Δρόμο του Μεταξιού (την ημερίδα στη Αλεξανδρούπολη για το Δυτικό Δρόμο του Μεταξιού τον Απρίλιο του 2017 και το διεθνές φόρουμ για τον Τουρισμό στο Δρόμο του Μεταξιού, στη Θεσσαλονίκη το 2018).
Η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας σε συνδυασμό με την πλούσια φύση, τον εναλλακτικό τουρισμό και την ανάπτυξη όλων των θεματικών μορφών τουρισμού που αποτελούν στρατηγική επιλογή στην υλοποιούμενη εθνική περιφερειακή πολιτική, συνθέτουν ολοκληρωμένα τουριστικά προϊόντα με επίκεντρο την εμπειρία και καθιστούν την Ελλάδα παγκόσμιο ελκυστικό προορισμό για βιωματικά ταξίδια όλο το χρόνο.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν το Σάββατο, 09 Δεκεμβρίου 2017 οι εξετάσεις  Πιστοποίησης της Πολιτισμικής Επίγνωσης και των Κοινωνικών Ικανοτήτων, που υλοποιήθηκαν με την επιμέλεια του φορέα και εταίρου του προγράμματος ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι εξετάσεις  πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος με CS.Tour «Πολιτισμική Επίγνωση & Κοινωνικές Δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον Τουρισμό» (2015-2018) και έλαβαν χώρα στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ στη Λάρισα.
Η πιστοποίηση των Βασικών Ικανοτήτων 6 και 8 αποτελεί μία από τις πιο καινοτόμες δράσεις του προγράμματος CS.Tour, με κεντρική επιδίωξη την καθιέρωση πιστοποιημένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας στους τομείς του Τουρισμού και της Φιλοξενίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις εξετάσεις συμμετείχαν δεκαεπτά (17) υποψήφιοι όπου και σημειώθηκε 100% επιτυχία. Η διαδικασία εξετάσεων Πιστοποίησης της Πολιτισμικής Επίγνωσης και των Κοινωνικών Ικανοτήτων θα πραγματοποιηθούν και στην Κύπρο στις αρχές του 2018.
ΠΑ).
Για περισσότερες πληροφορίες:
-    Επικοινωνήστε με το ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΣ ΑΕ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ. 2410554026

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πιλοτικές εκπαιδεύσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο CS.Tour «Πολιτισμική Επίγνωση & Κοινωνικές Δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον Τουρισμό» του οποίου ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ είναι συντονιστής εταίρος. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα από 20 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου 2017, στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ.
Το παρόν έδωσαν δεκαέξι (16) ωφελούμενοι προερχόμενοι από τον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, οι ωφελούμενοι εκπαιδεύτηκαν στο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε από τους εταίρους του προγράμματος, γνωρίζοντας νέες τεχνικές  και μεθοδολογίες με σκοπό την βελτίωση της ποιότητα της εργασία τους. Επιπλέον οι εν λόγω εκπαιδεύσεις αποτέλεσαν και το μέσο για την συμμετοχή των ωφελούμενων στη διαδικασία Πιστοποίησης της Πολιτισμικής Επίγνωσης και των Κοινωνικών Ικανοτήτων στον Τουρισμό, που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2017. Η πιστοποίηση των Βασικών Ικανοτήτων 6 και 8 αποτελεί μία από τις πιο καινοτόμες δράσεις του προγράμματος CS.Tour, με κεντρική επιδίωξη την καθιέρωση πιστοποιημένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας στους τομείς του Τουρισμού και της Φιλοξενίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:
-    Επικοινωνήστε με το ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΣ ΑΕ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ. 2410554026


Στις 6 και 7 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στο Μπράιτον η 4η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο CS.Tour «Πολιτισμική συνείδηση και κοινωνικές δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον τουρισμό» του οποίου ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ είναι συντονιστής εταίρος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε αναλυτικά το πρόγραμμα κατάρτισης, το εγχειρίδιο και τα συνοδευτικά εργαλεία για τον εκπαιδευτή, που αναπτύχθηκαν τους προηγούμενους μήνες από τους εταίρους της σύμπραξης. Το υλικό που αναπτύχθηκε βασίστηκε στα ευρήματα των εθνικών εκθέσεων στις 5 χώρες μέλη (Σουηδία, Ισπανία, Αγγλία, Κύπρος, Ελλάδα) οι οποίες ανέδειξαν τις τάσεις και τις ανάγκες του τουρισμού στην Ευρώπη. Το εν λόγω πρόγραμμα κατάρτισης εστιάζει στην απόκτηση εκείνων των βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που χρειάζεται να διαθέτουν οι εργαζόμενοι προκειμένου να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της πολιτισμικής ποικιλομορφίας. Κατά τη διάρκεια του meeting παρουσιάστηκε επίσης η πλατφόρμα του προγράμματος η οποία φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο πρόσβασης στα αποτελέσματα του έργου, καθώς και σε υλικό το οποίο μπορεί κανείς να βρει στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του προγράμματος και σχετίζεται με τις βασικές ικανότητες για τη δια Βίου μάθηση Νο 6 (KC6): Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη και Νο 8 (KC8): Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση στην επικοινωνία στον τομέα του τουρισμού.


Στη συνέχεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση, για εργαζόμενους στον Τουρισμό, από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, πάνω στις βασικές ικανότητες 6 και 8.
Για περισσότερες πληροφορίες:
- Επικοινωνήστε με το ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΣ ΑΕ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ. 2410554026

Την εβδομάδα 7 έως 11 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία η Τρίτη διακρατική συνάντηση και η εκπαιδευτική δραστηριότητα του ευρωπαϊκού προγράμματος  CS.Tour «Πολιτισμική Επίγνωση & Κοινωνικές Δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον Τουρισμό».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το πρόγραμμα κατάρτισης και τα συνοδευτικά εργαλεία για τον εκπαιδευτή, που αναπτύχθηκαν τους προηγούμενους μήνες από τους εταίρους της σύμπραξης. Το υλικό που αναπτύχθηκε εκ νέου βασίστηκε στα ευρήματα των εθνικών εκθέσεων στις χώρες μέλη (Σουηδία, Ισπανία, Αγγλία, Κύπρος, Ελλάδα) οι οποίες ανέδειξαν τις τάσεις και τις ανάγκες του τουρισμού στην Ευρώπη. Το εν λόγω πρόγραμμα κατάρτισης εστιάζει στην απόκτηση εκείνων των βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που χρειάζεται να διαθέτουν οι εργαζόμενοι προκειμένου να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της πολιτισμικής ποικιλομορφίας στην επικοινωνία στον τομέα του τουρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες:
- Επικοινωνήστε με το ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΣ ΑΕ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ. 2410554026

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017 η Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, διάρκειας δύο (2) ημερών (20-21 Ιουλίου 2017), που υλοποιήθηκε με την επιμέλεια του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ στις εγκαταστάσεις του. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο CS.Tour «Πολιτισμική Επίγνωση και κοινωνικές δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον τουρισμό» (2015-2018).
Σκοπός του σεμιναρίου, ήταν η εκπαίδευση των εκπαιδευτών που στόχο είχε στην καλύτερη προετοιμασία και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών του κλάδου του Τουρισμού και της Φιλοξενίας, σε θέματα διαφορετικότητας και πολιτισμικότητας. Στην εκπαίδευση, συμμετείχαν δεκαπέντε (15) εκπαιδευτές με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς του Τουρισμού και της Φιλοξενίας.
Κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερών του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα διαδραστικό και στοχευμένο πρόγραμμα, επικεντρωμένο σε Τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αναπτύσσοντας τις πέντε (5) θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού CS.Tour.
Για περισσότερες πληροφορίες:
-    Επικοινωνήστε με το ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΣ ΑΕ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ. 2410554026 και ακολουθήστε μας στο facebook: https://www.facebook.com/cstoureu/ 

Την Πέμπτη 17 και την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016, πραγματοποιηήθηκε στις εκγακαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ με μεγάλη επιτυχία, η 2η διακρατική συνάντηση των εταίρων .

Κατα τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα ευρύματά τους έπειτα από έρευνα που διεξήχθη σε διάστημα τριών μηνών (Δεκ.2015 - Φεβρ.2016) σε 5 ευρωπαϊκές χώρες (Σουηδία, Ισπανία, Αγγλία, Κύπρος, Ελλάδα). Απώτερος σκοπός της συνάντησης ήταν να καθοριστούν οι σωστές βάσεις προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης για την απόκτηση εκείνων των βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που χρειάζεται να διαθέτουν οι εργαζόμενοι προκειμένου να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της πολιτισμικής ποικιλομορφίας στην επικοινωνία στον τομέα του τουρισμού.

Με το περας της συνάντησης οι εταίροι συμφώνησαν  στην αναγκαιότητα αναπτυξης του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού, και έδωσαν το επόμενο ραντεβού τους για  τον Νοέμβριο του 2016 στην Κύπρο.

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος  CS.Tour «Πολιτισμική Επίγνωση και κοινωνικές δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον τουρισμό», στις 28-29 Οκτωβρίου 2015, στο Σανταντέρ της Ισπανίας.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, εννέα οργανισμοί εκπροσωπώντας πέντε χώρες (Σουηδία, Ισπανία, Αγγλία, Κύπρος, και Ελλάδα) συζήτησαν και ανέλυσαν την σημασία και χρησιμότητα τόσων των κοινωνικων δεξιοτήτων όσο και της πολιτισμικής επίγνωσης  στους τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο γερά θεμέλια για την οικοδόμηση του έργου.
Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν σχετικές πρακτικές και συστήματα που υιοθετούνται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενώ διεξήχθη γόνιμος διάλογος μετaξύ των εταίρων προκειμένου να σχεδιαστούν με ακρίβεια τα επόμενα βήματα του έργου.
Για περισσότερες πληροφορίες:
-    Επικοινωνήστε με το ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΣ ΑΕ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ. 2410554026 και ακολουθήστε μας στο facebook: https://www.facebook.com/cstoureu/

 

 

Latest News

26 Φεβρουαρίου 2017
20 Δεκεμβρίου 2016

Newsletter