Νέα

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ στη Κύπρο για πρόγραμμα στον Τουρισμό!

Την εβδομάδα 7 έως 11 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία η Τρίτη διακρατική συνάντηση και η εκπαιδευτική δραστηριότητα του ευρωπαϊκού προγράμματος  CS.Tour «Πολιτισμική Επίγνωση & Κοινωνικές Δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον Τουρισμό».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το πρόγραμμα κατάρτισης και τα συνοδευτικά εργαλεία για τον εκπαιδευτή, που αναπτύχθηκαν τους προηγούμενους μήνες από τους εταίρους της σύμπραξης. Το υλικό που αναπτύχθηκε εκ νέου βασίστηκε στα ευρήματα των εθνικών εκθέσεων στις χώρες μέλη (Σουηδία, Ισπανία, Αγγλία, Κύπρος, Ελλάδα) οι οποίες ανέδειξαν τις τάσεις και τις ανάγκες του τουρισμού στην Ευρώπη. Το εν λόγω πρόγραμμα κατάρτισης εστιάζει στην απόκτηση εκείνων των βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που χρειάζεται να διαθέτουν οι εργαζόμενοι προκειμένου να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της πολιτισμικής ποικιλομορφίας στην επικοινωνία στον τομέα του τουρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες:
- Επικοινωνήστε με το ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΣ ΑΕ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ. 2410554026

Latest News

26 Φεβρουαρίου 2017
20 Δεκεμβρίου 2016

Newsletter