Νέα

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ στo Ηνωμένο Βασίλειο για Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στον Τουρισμό!


Στις 6 και 7 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στο Μπράιτον η 4η διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο CS.Tour «Πολιτισμική συνείδηση και κοινωνικές δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον τουρισμό» του οποίου ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ είναι συντονιστής εταίρος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε αναλυτικά το πρόγραμμα κατάρτισης, το εγχειρίδιο και τα συνοδευτικά εργαλεία για τον εκπαιδευτή, που αναπτύχθηκαν τους προηγούμενους μήνες από τους εταίρους της σύμπραξης. Το υλικό που αναπτύχθηκε βασίστηκε στα ευρήματα των εθνικών εκθέσεων στις 5 χώρες μέλη (Σουηδία, Ισπανία, Αγγλία, Κύπρος, Ελλάδα) οι οποίες ανέδειξαν τις τάσεις και τις ανάγκες του τουρισμού στην Ευρώπη. Το εν λόγω πρόγραμμα κατάρτισης εστιάζει στην απόκτηση εκείνων των βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που χρειάζεται να διαθέτουν οι εργαζόμενοι προκειμένου να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της πολιτισμικής ποικιλομορφίας. Κατά τη διάρκεια του meeting παρουσιάστηκε επίσης η πλατφόρμα του προγράμματος η οποία φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο πρόσβασης στα αποτελέσματα του έργου, καθώς και σε υλικό το οποίο μπορεί κανείς να βρει στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του προγράμματος και σχετίζεται με τις βασικές ικανότητες για τη δια Βίου μάθηση Νο 6 (KC6): Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη και Νο 8 (KC8): Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση στην επικοινωνία στον τομέα του τουρισμού.


Στη συνέχεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση, για εργαζόμενους στον Τουρισμό, από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, πάνω στις βασικές ικανότητες 6 και 8.
Για περισσότερες πληροφορίες:
- Επικοινωνήστε με το ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΣ ΑΕ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ. 2410554026

Latest News

26 Φεβρουαρίου 2017
20 Δεκεμβρίου 2016

Newsletter