Νέα

Πιλοτικές Εκπαιδεύσεις στον Τουρισμό!

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πιλοτικές εκπαιδεύσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο CS.Tour «Πολιτισμική Επίγνωση & Κοινωνικές Δεξιότητες ως βασικά εφόδια στον Τουρισμό» του οποίου ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ είναι συντονιστής εταίρος. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα από 20 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου 2017, στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ.
Το παρόν έδωσαν δεκαέξι (16) ωφελούμενοι προερχόμενοι από τον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, οι ωφελούμενοι εκπαιδεύτηκαν στο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε από τους εταίρους του προγράμματος, γνωρίζοντας νέες τεχνικές  και μεθοδολογίες με σκοπό την βελτίωση της ποιότητα της εργασία τους. Επιπλέον οι εν λόγω εκπαιδεύσεις αποτέλεσαν και το μέσο για την συμμετοχή των ωφελούμενων στη διαδικασία Πιστοποίησης της Πολιτισμικής Επίγνωσης και των Κοινωνικών Ικανοτήτων στον Τουρισμό, που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2017. Η πιστοποίηση των Βασικών Ικανοτήτων 6 και 8 αποτελεί μία από τις πιο καινοτόμες δράσεις του προγράμματος CS.Tour, με κεντρική επιδίωξη την καθιέρωση πιστοποιημένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας στους τομείς του Τουρισμού και της Φιλοξενίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:
-    Επικοινωνήστε με το ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΣ ΑΕ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ. 2410554026

Latest News

26 Φεβρουαρίου 2017
20 Δεκεμβρίου 2016

Newsletter