Παραδοτέα

Π4 – Εκπαιδευτικό Υλικό για τις Βασικές Ικανότητες 6 & 8

Συγκεκριμένα για τις βασικές ικανότητες 6 & 8, αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό με σκοπό την υποστήριξη και την μελέτη του εκάστοτε χρήστη. Επίσης χρησιμεύει τους εκπαιδευόμενους ως μοντέλο επαγγελματικής σκέψης. Το εκπαιδευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε από τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια των πιλοτικών εκπαιδεύσεων των ατόμων που εμπλέκονται στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας σε Ελλάδα και Κύπρο.

Latest News

26 Φεβρουαρίου 2017
20 Δεκεμβρίου 2016

Newsletter