Παραδοτέα

Π3 – Μεθοδολογικός Οδηγός και Εργαλειοθήκη για τον Εκπαιδευτή για τις Βασικές Ικανότητες 6 & 8

Πρόκειται για έναν οδηγό για εκπαιδευτές εμπλουτισμένο με μεθοδολογικά εργαλεία, όπως θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Μαζί με τον μεθοδολογικό οδηγό, η εργαλειοθήκη του εκπαιδευτή συμπληρώνει το ήδη ανεπτυγμένο πρόγραμμα σπουδών για τις Βασικές ικανότητες 6 και 8 και τους καθοδηγεί με τρόπο ώστε να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος που εργάζεται ή επιθυμεί να εργαστεί στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Latest News

26 Φεβρουαρίου 2017
20 Δεκεμβρίου 2016

Newsletter