Παραδοτέα

Π6 – Μοντέλο Διαπίστευσης για την πιστοποίηση των βασικών ικανοτήτων 6 & 8

Σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Πιστοποίησης «ACTA», έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα πιστοποίησης CS.Tour για την πιστοποίηση των Κοινωνικών Ικανοτήτων και της Πολιτισμικής Επίγνωσης και Έκφρασης στον τομέα του τουρισμού και τη φιλοξενίας. Το σύστημα πιστοποίησης βασίζεται στο ανεπτυγμένο εκπαιδευτικό υλικό και χρησιμεύει ως εργαλείο ενδυνάμωσης των ανθρώπων του τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας προκειμένου να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματά τους που θα τους οδηγήσουν σε προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Το σύστημα πιστοποίησης εγγυάται τη βιωσιμότητα του έργου, δεδομένου ότι προσφέρει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να πιστοποιήσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις τους στην Πολιτισμική Επίγνωση και στις Κοινωνικές Ικανότητες στον τομέα του Τουρισμό σύμφωνα με ΕΠΑ, επίπεδο προσόντων 4-5 (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων), οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως ζωτικής σημασίας ικανότητες για ενίσχυση της απασχολησιμότητας.

Latest News

26 Φεβρουαρίου 2017
20 Δεκεμβρίου 2016

Newsletter