Παραδοτέα

Π5 - Ηλεκτρονική πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό και πηγές

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του CS.Tour αποτελεί ένα μέσο πρόσβασης σε οπτικοακουστικό υλικό καθώς και εκτυπώσεις, έγγραφα, ηλεκτρονικά βιβλία, άρθρα κα. με υλικό σχετικό με τις Βασικές Ικανότητες 6 & 8. Το εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα περιλαμβάνει: βιβλία, μεθοδολογίες, αναφορές και βιβλιογραφία, συναφή προγράμματα που αναπτύχθηκαν για τις Βασικές Ικανότητες 6 & 8, μελέτες περιπτώσεων, σχετικές ιστοσελίδες κλπ.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι ελεύθερη, πράγμα που σημαίνει ότι διευκολύνει την κοινή χρήση από οποιονδήποτε.

Latest News

26 Φεβρουαρίου 2017
20 Δεκεμβρίου 2016

Newsletter