Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, διάφορα εργαστήρια και εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να αυξηθεί η προβολή του CS.Tour, να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του και να γίνει διάδοση των προϊόντων και των αποτελεσμάτων του. Συγκεκριμένα, τέσσερις εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε κάθε μία από τις χώρες-εταίρους (Αγγλία, Κύπρο, Σουηδία και η Ισπανία) έχοντας έναν κοινό στόχο: την διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε ευρύτερες περιοχές και ομάδες πληθυσμού.

Στο τέλος του έργου, θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα το τελικό συνέδριο. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει και να επικοινωνήσει στο κοινό τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου. Στόχος του συνέδριο θα είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη σημασία ανάπτυξης και υιοθέτησης της πολιτιστικής γνώσης και των κοινωνικών ικανοτήτων, δίνοντας έμφαση στην υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων / μεθόδων / τεχνικών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη χάραξη νέων πολιτικών στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. .

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.

Latest News

26 Φεβρουαρίου 2017
20 Δεκεμβρίου 2016

Newsletter